5 grudnia 2023, wtorek

Leasing jako forma zewnętrznego finansowania – także dla firm ukraińskich

Leasing to najpopularniejsza w Polsce metoda zewnętrznego finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwach. Według danych Związku Polskiego Leasingu wśród leasingowanych aktywów największą grupę od lat stanowią pojazdy. Leasing dostępny jest także dla firm ukraińskich.

Szacuje się, że obecnie w Polsce przebywa prawie 2 mln Ukraińców. Wielu z nich znalazło w Polsce pracę etatową, wielu postanowiło też założyć działalność gospodarczą, w której samochód jest niezbędnym narzędziem pracy. Czy uzyskanie leasingu na pojazd stanowiłoby wyzwanie dla Ukraińców?

W przypadku leasingu dla obcokrajowców uzyskanie finansowania może okazać się nieco bardziej skomplikowane niż dla polskich obywateli. Wynika to z oceny ryzyka. Z tego powodu obcokrajowcom trudniej uzyskać leasing, a jego warunki mogą być mniej atrakcyjne, ze względu na np. wyższe oprocentowanie rat czy wyższą opłatę wstępną.

Każda z firm leasingowych ma własną listę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do uzyskania leasingu, jednak zawsze podstawą jest spełnienie trzech warunków: założenie działalności gospodarczej (lub znalezienie pracy w przypadku konsumenckiej odmiany leasingu), uzyskanie polskiego numeru PESEL oraz pozytywna historia kredytowa.

Ostatni z tych warunków – czyli pozytywna historia – to jeden z najważniejszych warunków. Biuro Informacji Kredytowej SA, ze względu na dużą liczbę wniosków o finansowanie napływających od obywateli ukraińskich, wprowadziło możliwość sprawdzenia ich historii kredytowej w ukraińskich biurach wyspecjalizowanych w ocenie wiarygodności kredytowej.

Leasing – zarówno dla firm polskich, jak i tych należących do obcokrajowców – pozostaje korzystną formą finansowania zewnętrznego. Szczególnie w przypadku finansowania zakupu pojazdów oraz innych dóbr szybko zbywalnych, gdy przedsiębiorcy mogą liczyć na dodatkowe ułatwienia, w tym przyspieszoną ścieżkę rozpatrywania wniosków. To również podnosi atrakcyjność leasingu jako zewnętrznej metody finansowania aktywów w firmie.

PRZYPOMNIJMY – CZYM JEST LEASING?

Jest to sposób finansowania inwestycji umożliwiający firmom dostęp do środków trwałych bez konieczności zakupu tych środków. W ramach takiej transakcji jedna ze stron – finansujący, czyli leasingodawca – kupuje przedmioty, a następnie użycza je korzystającemu (czyli potocznie: leasingobiorcy) w zamian za miesięczne raty leasingu. Przedmiotami leasingu mogą być nowe i używane samochody i inne środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy i IT, a także nieruchomości.

Przy nabywaniu samochodów przedsiębiorcy najchętniej sięgają właśnie po leasing. Dla firm leasing ma wiele zalet: pozwala korzystać ze środków trwałych i jednocześnie zachować w kasie firmy gotówkę, co jest szczególnie istotne w trudnych realiach gospodarczych. Nie wymaga też jednorazowego zaangażowania dużych środków, które można przeznaczyć chociażby na rozwój firmy, obrót towarami czy szkolenia pracowników. Leasing daje także firmom możliwość wykupu pojazdu na koniec kontraktu. Kolejnym atutem leasingu jest również łatwiejsze niż w przypadku kredytu uzyskanie pozytywnej decyzji leasingowej, mniejsza liczba niezbędnych dokumentów oraz prostsze formalności. Przekłada się to na krótszy czas, w jakim można uzyskać finansowanie.

Na wybór leasingu jako formy finansowania wpływa przede wszystkim oferta cenowa, szybkość podejmowania decyzji przez finansującego, jego otwartość na negocjacje oraz dostosowanie oferty do specyfiki danej branży. Aż 78 proc. firm korzystających w przeszłości lub obecnie z leasingu uznaje, że jest on bardziej elastyczną formą finansowania inwestycji niż kredyt. Tylko 3 proc. uważa odwrotnie. Ponadto 69 proc. firm wskazuje, że leasing jest łatwiejszy do uzyskania od kredytu, a 68 proc., że jest tańszy. Odwrotnie uważa odpowiednio 5 proc. i 4 proc. To wnioski z ubiegłorocznego badania CBM Indicator “Małe firmy o usługach finansowych 2022”, obejmującego podmioty o obrotach do 5 mln zł.

Monika Constant – prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu

Powiązane artykuły

spot_img

Wywiady