5 grudnia 2023, wtorek

Samorządy i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wskazali utrudniacze dla ukraińskej przedsiębiorczość w polskich miastach

Wspólna polityki migracyjna, rady migrantów jako ciała doradcze dla samorządów oraz finansowanie samorządowej pomocy Ukraińcom z budżetu centralnego – to główne postulaty, jakie zgłaszają władze polskich miast goszczące migrantów z Ukrainy.

„Podejmujemy starania jako samorząd, aby zapewnić naszym gościom godne warunki do życia, także w obszarze rynku pracy. Przyjechało do nas wiele utalentowanych i wysoko wykwalifikowanych specjalistek i specjalistów, których kompetencji nie możemy zmarnować” – powiedziała przedstawicielka urzędu miasta Warszawa Karolina Zdrowska na konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce”.

Organizatorem dyskusji i wymiany myśli była Polsko–Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) przy współpracy z urzędem miasta Warszawa.

Jak zwraca uwagę Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jeszcze przed wojną zauważalna była tendencja wzrostowa przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce. W trakcie konferencji wskazano na czynniki, które ograniczają ukraiński biznes w Polsce oraz spłycają morze korzyści, jakie z napływu ukraińskiej przedsiębiorczości może odnieś polska gospodarka.

Jako bariery wymieniono:

 • zbyt niski poziom wsparcia finansowego z poziomu centralnego;
 • trudności związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy (nadal w ośrodkach recepcyjnych przebywa około 80 tysięcy osób),
 • znajomość języka polskiego na wystarczającym poziomie pozwalającym na podjęcie pracy zawodowej (m.st. Warszawa skierowało ponad 1000 osób na kurs języka polskiego);
 • możliwość pogodzenia pracy zawodowej oraz opiekuńczej,
 • udrożnienie podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy na przykład w zawodzie psychiatrów.

Na koniec maja 2022 r. w Polsce działały 22,3 tys. firm z ukraińskim kapitałem, z czego 1/3 jest zarejestrowana w Warszawie. Fryzjerstwo i branża IT to pierwsze zawody, które są wybierane przez obywateli Ukrainy. Poza działalnością jednoosobową powstają także spółki prawa handlowego.

„Kwestia przystosowania i akceptacji jest na wysokim poziomie, dostrzegamy dużą chęć osadzenia się w Warszawie. Samorządy podejmują działania w zakresie polityki wspierania obywateli z Ukrainy na wielu poziomach, społecznych, socjologicznych oraz rynku pracy” – ocenił burmistrz dzielnicy Bielany w Warszawie, Grzegorz Pietruczuk.

Co istotne, przedstawiciele samorządów podkreślali dotychczasową dobrą współpracę z władzą centralną, natomiast wskazano także kwestie, które wymagają wsparcia na poziomie centralnym. Po etapie pomocowym, przejście do planu pomocy długofalowej wymaga bowiem wypracowania polityki migracyjnej, która pozwoli stworzyć ramy do funkcjonowania obywateli innych krajów na terenie Polski.

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Jacek Piechota, podczas konferencji w Warszawie 21 października 2022 r. / fot. materiały własne

Eksperci z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej wskazują, że brakuje m.in. strategii związanej z migracją i demografią na poziomie narodowym. Przy starzejącym się społeczeństwie, polityka migracyjna stanowi jeden z kluczowych elementów wsparcia polskiego rynku pracy. W 2040 roku 4,5 miliona osób zabraknie w Polsce na rynku pracy. Zdaniem PU-IG, polska gospodarka potrzebuje migracji, co wymaga systemowego podejścia do zatrudnienia oraz wspierania obywateli w osadzaniu się na rynku polskim.

Główne wskazania uczestników konferencji:

 • wypracowanie wspólnej polityki migracyjnej,
 • stworzenie rad migrantów jako ciał doradczych na poziomie władz krajowych i samo-rządowych;
 • utrzymanie pomocy systemowej w zakresie centralnego finansowania na potrzeby związane z pomocą dla obywateli Ukrainy realizowanej przez samorządy.
 • nacisk na know-how i działania systemowe samorządów na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów:
 • wzmocnienie kompetencji językowych uchodźców (zwiększenie poziomu znajomości języka polskiego, umożliwiającego podjęcie pracy);
 • zapewnienie miejsc lokalowych i zabezpieczanie możliwości pogodzenia życia zawodowego oraz prywatnego (opieki nad dziećmi);
 • zapewnienie wsparcia psychologicznego dla dzieci, które uciekły przed wojną. 
 • konieczność zapewnienia mocy produkcyjnych po stronie polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy;
 • wprowadzenie zwolnienia z podatku od pomieszczeń nieruchomości, w których będą prowadzone szkolenia dla obywateli Ukrainy;
 • stworzenie warunków do podejmowania partnerstw pomiędzy firmami z Polski i Ukrainy.

Powiązane artykuły

spot_img

Wywiady