5 grudnia 2023, wtorek

Polscy przedsiębiorcy gotowi do odbudowy Ukrainy

MATERIAŁ PARTNERSKI

Skala zniszczeń w Ukrainie jest ogromna – w wyniku działań wojennych zrujnowano ponad 1/3 infrastruktury, a jej dalsze wykorzystanie  nie jest możliwe. Już teraz wiemy, że Ukrainie będzie potrzebne ogromne wsparcie finansowe. Swoją pomoc deklarują instytucje międzynarodowe oraz rządy wielu krajów. Oznacza to, że w odbudowę Ukrainy mogą zostać zaangażowani przedsiębiorcy z różnych sektorów gospodarki: budownictwa, energetyki, rolnictwa, przemysłu spożywczego, inżynierii, medycyny oraz IT/ICT.

Już po pierwszych dniach od rosyjskiego ataku Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) aktywnie włączyła się w proces łagodzenia skutków ekonomicznych rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała liczne straty zarówno w ludności, jak i w gospodarce. Aktualnie kwota niezbędna do powojennej odbudowy Ukrainy wzrosła do ponad 1 biliona dolarów, z czego kilkaset miliardów dolarów będzie potrzebne na odbudowę infrastruktury. Od razu po rozpoczęciu wojny w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie (ul. Bagatela 12) otworzyliśmy Cowork Ukrainа – przestrzeń coworkingową, z której mogą korzystać ukraińscy przedsiębiorcy, którzy potrzebują bezpiecznego miejsca, żeby nadal prowadzić swój biznes.

Daliśmy przedsiębiorcom możliwość bezpłatnego korzystania z biura przez trzy miesiące. Coworking jest zlokalizowany w centrum miasta, w pobliżu instytucji i organizacji rządowych (w tym także Ambasady Ukrainy), co zapewnia dogodne warunki do działalności tych firm. Z oferty PAIH skorzystało już około dwudziestu przedsiębiorców z różnych branż – od IT, przez branże kosmetyczną i spożywczą po nieruchomości i logistykę, a nawet branżę filmową. W tej chwili w coworkingu pracuje około 30 pracowników tych firm.

Od czerwca ubiegłego roku Agencja współpracuje z polskimi przedsiębiorcami w zakresie przygotowania do ożywienia eksportu oraz powojennej odbudowy Ukrainy. Zainteresowanie współpracą z Ukrainą wyraziło do tej pory ok. 1,7 tys. polskich firm, z czego 1/3 reprezentuje branżę budowlaną. Baza zainteresowanych przedsiębiorców obejmuje również takie branże jak: ІТ, budowa maszyn, farmaceutyka i medycyna, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w bazie zainteresowani są eksportem, inwestycjami, a także współpracą z partnerami biznesowymi jako kontrahentami. Co ciekawe, prawie 60% z nich to firmy, w których zatrudnienie nie przekracza 50 pracowników. Co za tym idzie, baza Agencji składa się głównie z przedsiębiorców z sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Do tej pory dla nich zostało zorganizowano przez PAIH pięć wydarzeń branżowych, w tym w formie seminarium i konsultacji z udziałem partnerów z Ukrainy. Łącznie wzięło w nich udział ponad 1500 przedstawicieli polskiego biznesu.

Jednocześnie PAIH stworzyła specjalną grupę wsparcia przedsiębiorców w zakresie prowadzenia biznesu z Ukrainą, do której już wpłynęło prawie 3500 różnego typu wniosków.

Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie (ZBH) PAIH nadal odgrywa ważną rolę w rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych. Przedstawicielstwo agencji w stolicy Ukrainy działa od 2018 roku, jednak po rozpoczęciu wojny jej pracownicy czasowo przenieśli się do centrali w Warszawie. Eksperci ZBH Kijów nadal budują sieć partnerskiego wsparcia dla polskich przedsiębiorców, a także świadczą usługi dla ukraińskich inwestorów. Przede wszystkim jest to wsparcie ukraińskich firm w procesie relokacji do Polski oraz inne działania mające na celu zbliżenie polskiego i ukraińskiego biznesu. ZBH Kijów aktywnie współpracuje z instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami branżowymi oraz organizacjami działającymi w obszarze wspierania otoczenia biznesu.

Spotkanie przedstawicieli PAIH, UkraineInvest i PUIG, styczeń 2023 r.

Warto podkreślić, że przez ostatnie kilka lat Ukraina wzmocniła swoją pozycję jako partner handlowy Polski. Od roku 2016 stabilnie rośnie wolumen handlu polsko-ukraińskiego.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2021 roku eksport polskich towarów do Ukrainy wzrósł, a sam  handel wzrósł o 40% i osiągnął wartość 12,5 mld USD. W tym samym okresie import z Ukrainy wzrósł o ponad 70% i wyniósł 5 mld USD.

W 2021 roku Ukraina była na 15. miejscu wśród partnerów eksportowych Polski z ok. 2,2-proc. udziałem w całkowitym wolumenie polskiego eksportu. Dane Eurostatu za II kwartał ubiegłego roku wskazują, że Polska stała się najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy w UE.

Natomiast ze wstępnych danych szacunkowych Głównego Urzędu Statystycznego za okres styczeń-listopad 2022 roku wynika, że ​​polski eksport na Ukrainę wzrósł o ponad 42% (w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku) – z 28,66 mld zł do 40,82 mld zł. Jednak ze względu na stan wojny charakter handlu z naszym wschodnim sąsiadem na tyle się zmienił, że ​​trudno w tej chwili formułować jednoznaczne szacunki i prognozy.

Zarówno wskaźniki bilateralnej wymiany handlowej, jak i zainteresowanie polskich firm obecnością w bazie PAIH wskazują, że polski biznes stale współpracuje z partnerami w Ukrainie i nadal chce uczestniczyć w jej odbudowie. Największe zapotrzebowanie w tym zakrojonym na szeroką skalę projekcie odbudowy będzie w budownictwie i energetyce, motoryzacji, transporcie i logistyce, medycynie i farmacji, rolnictwie i przetwórstwie rolnym, inżynierii oraz IT/ICT.

Wszystkie działania PAIH mają jeden cel – zidentyfikować najważniejsze potrzeby ukraińskiej gospodarki i jak najlepiej przygotować polskich przedsiębiorców do udziału w wieloletnim procesie odbudowy tego kraju. Pierwsze wspólne projekty powinny koncentrować się na przywróceniu systemów elektryfikacji, wodociągów, kanalizacji i innych podstawowych systemów komunikacyjnych na zniszczonych terytoriach. Tak duże zainteresowanie polskich przedsiębiorców pozwala mieć nadzieję, że będą oni nie tylko bezpośrednio uczestniczyć w odbudowie ukraińskich miast i ich infrastruktury, ale także przyczynią się do wzrostu innowacyjności ukraińskiej gospodarki.

Powiązane artykuły

spot_img

Wywiady