2 października 2023, poniedziałek

O projekcie:

Tworząc magazyn „Wiesz Więcej” oraz portal WieszWiecej.info chcemy formować społeczeństwo świadome – mające dostęp do wiedzy eksperckiej, umiejące samodzielnie wyciągać wnioski i mogące podejmować odpowiedzialne decyzje. Zarówno magazyn, jak i portal jest bezpłatny, dzięki czemu wiedza w nich zwarta może docierać do jak największej liczby odbiorców. Wierzymy bowiem, że świadome i mądre społeczeństwo przyczyni się do budowania lepszej Polski.

Chcemy pokazać, że media nadal mogą pełnić swoją pierwotną  funkcję – edukować i informować. Udostępniamy więc łamy naszego magazynu ekspertom i autorytetom branżowym, organizacjom społecznym, instytucjom publicznym czy pasjonatom niezależnie od ich optyki na tematy, w których się specjalizują. Mogą, a nawet powinni, dzielić się z naszymi Czytelnikami swoim doświadczeniem, wiedzą i argumentacją. O sprawach istotnych piszemy prostym językiem. Tak, aby każdy mógł poznać i zrozumieć zależności, które kształtują jego życie.

Wybraliśmy kilka dziedzin, o których pisać będziemy najwięcej. Niezależna wiedza o ekonomii i finansach, zdrowiu, historii i kulturze, nauce, ekologii czy prawie pozwoli naszym Czytelnikom świadomie kształtować swoje życie i uczyni je zdrowszym, wartościowszym, przyjaźniejszym. Po prostu – lepszym.

W magazynie Wiesz Więcej i na portalu WieszWiecej.info pokazujemy świat, którego wszyscy jesteśmy częścią, i który wszyscy współtworzymy, z pozycji niezależnych obserwatorów i ekspertów. Jesteśmy wolni od dogmatów religii, ideologii, polityki czy światopoglądu. Dajemy naszym Czytelnikom wiedzę i informacje pozostawiając im pole do własnej interpretacji faktów.

Magazyn „Wiesz Więcej” oraz portal WieszWiecej.info kierujmy do ogółu społeczeństwa, bez profilowania i zawężania grona naszych odbiorców. Jak pokazują badania:

 • 49% Polaków deklaruje, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała (Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019” na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW))
 • „bardzo dobrze” o swoje zdrowie dba 13% Polaków (Badanie w ramach Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2020 wypełniło 40)
 • 66% Polaków ocenia, że dzięki pandemii COVID-19 ma większe możliwości na zachowania
  proekologiczne i troskę o środowisko (Badanie naukowców z Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (lipiec 2020))
 • wśród osób z wyższym wykształceniem występuje ogromny deficyt wiedzy w obszarach spoza
  ich dziedziny kształcenia czy pracy zawodowej
 • 57% Polaków zgłasza, że chce wiedzieć więcej na temat finansów i funkcjonowania
  gospodarki (Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021” na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW))

Chcemy być dla naszych Czytelników przewodnikiem po mądrym, świadomym i odpowiedzialnym życiu. Chcemy mówić o tym, co pewne, ważne i użyteczne. Pomagają nam w tym instytucje publiczne, partnerzy prywatni, eksperci i osoby zaufania publicznego. Dzięki nam i nim – wiesz więcej.

WYDAWCA:

Independent Media Company sp. z o. o.
KRS: 0000845003
NIP: 9522206739
REGON: 38623964400000
ul. Jana Kazimierza 57A/50
01-267, Warszaw

Redaktor Naczelny magazynu "Wiesz Więcej" i portalu WieszWiecej.info:

Kontakt z redakcją:

Reklama: