5 grudnia 2023, wtorek

Радник Прем’єр-міністра України: «Справедлива трансформація» як принцип відновлення регіонів України: ключові аспекти

Ключові цілі розвитку на найближче десятиліття викладено в проєкті Плану відновлення України. Передусім, це – прискоренння економічного зростання регіонів та територіальних громад через  ефективне використання внутрішнього потенціалу, створення нових робочих місць, забезпечення зайнятості населення, покращення доступності державних сервісних  центрів та послуг, що створить умови для повернення на батьківщину мігрантів.

З Києва Валентина Москаленко

Протягом 2022 року Україна постійно зазнає значних збитків в результаті повномасштабної російської військової агресії, в тому числі

в енергетичній сфері. Незважаючи на все, з перших днів повномасштабної війни, енергетичний фронт гідно дає відсіч агресору.

За оцінками експертів, на сьогодні виведено з ладу близько 50 відсотків української енергетичної системи держави, що призводить до постійних відключень побутових та промислових споживачів. Майже кожному великому об’єкту енергетики в країні було завдано шкоди російськими артилерійськими та ракетними обстрілами.

В таких умовах довгострокові проєкти «зеленого» енергетичного переходу, справедлива трансформація вугільних регіонів – втрачають короткотермінову актуальність. Водночас, зрозумілим стало те, що справедлива трансформація має не скасовуватися, а навпаки розширюватися на інші регіони та місцевості з недиверсифікованою економікою та високим рівнем залежності від ключового підприємства енергетики або видобувної промисловості. По суті, справедлива трансформація стає одним з основних принципів політики відновлення країни.

В умовах війни міжрегіональна диференціація стає ще більш глибокою. Як правило, міграційні потоки направлені у економічно розвинені регіони, а міста у відносно безпечних регіонах перенаселені, що потребуватиме складного та обдуманого підходу до регіональної політики в майбутньому.

I

Перший проєкт відновлення регіонів України та подальшого впровадження політики справедливої трансформації було представлено Міністерством розвитку громад та територій України влітку 2022 року в рамках підготовки Плану відновлення України.

Ключові цілі розвитку на найближче десятиліття, викладені в проєкті Плану відновлення України, це – прискорення економічного зростання регіонів та територіальних громад через ефективне використання внутрішнього потенціалу, створення нових робочих місць, покращення зайнятості населення, доступності державних сервісних центрів сервісів та послуг, що створить умови для повернення на батьківщину мігрантів. Особлива увага з боку держави необхідна для підтримки потенційних центрів зростання, які поширюють свій позитивний вплив на розвиток сусідніх територій та впливають на розвиток регіону в цілому. Підтримка розвитку територій з особливими проблемами повинна сприяти зниженню рівня міжрегіональної та внутрішньорегіональної асиметрії в розвитку територіальних громад та підвищенню якості життя людини незалежно від місця проживання.

Усі громадяни, які втратили домівки у зв›язку з російською військовою агресією, повинні бути забезпечені житлом. Одним з ключових завдань є відновлення та створення якісно нового житла та життєво важливої інфраструктури з захисними, стійкими та інклюзивними рішеннями. Відновлення українських міст та сіл після війни – це комплексний процес, який має забезпечити модернізацію та подальший розвиток на десятиліття вперед. Пов’язані з війною нові виклики – забезпечення збалансованого розселення переселенців, релокація підприємств та бізнесу по всіх регіонах країни, створення соціально орієнтованого бізнес–середовища як передумови розвитку економічного простору громад, мають поєднуватися з впровадженням найкращих, найсучасніших світових підходів і практик у сфері містобудування та архітектури та Цілей сталого розвитку ООН. Людиноцентризм, раціональне просторове планування, забезпечення балансу розселення та робочих місць, стала міська мобільність, інклюзивність, енергоефективність, екологічність та чимало інших сучасних тенденцій розвитку населених пунктів мають стати дороговказами нашого великого відновлення.

II

Перехід до циркулярної моделі економіки систем життєзабезпечення громад, комплексне підвищення ефективності використання ресурсів (у тому числі енергії як для споживача, так і для постачальника) разом із збільшенням частки місцевих джерел відновлювальної енергії та будівництвом будівель за стандартом Nearly Zero–Energy Buildings – NZEB (будівель  з близьким до нульового рівнем споживання енергії) є одними  з ключових елементів Європейського зеленого курсу та логічним продовженням процесу інтеграції України з Європейським Союзом.

Системне впровадження цього курсу стане основою для досягнення енергетичної незалежності України від викопних палив, а також для початку процесу зеленої трансформації інфраструктури населених пунктів. Всі ці фактори дозволять переміщеним українцям повернутися до їхніх домівок та громад та пройти трансформацію до вищих стандартів життя.

Визначені Міністерством розвитку громад та територій України ключові принципи відновлення і розвитку, наступні:

  • Відбудувати краще, ніж було – відновлення та розвиток населених пунктів здійснюватиметься на основі передових міжнародних практик із застосуванням сучасних рішень і «зелених» технологій, що дозволить здійснити суттєвий трансформаційний ривок для громад і регіонів України.
  • Відкритість та прозорість – держава продовжить забезпечувати вільний доступ усім громадянам України та міжнародним партнерам до планів та дій органів державної влади на всіх етапах відновлення та розвитку України.
  • Європейська інтеграція – виконання кожного завдання плану відновлення сприятиме швидкому наближенню України до основоположних європейських цінностей і стандартів, та остаточному набуттю членства в Європейському Союзі.
  • Сталий розвиток – відновлення та розвиток України буде забезпечено з урахуванням глобальних цілей сталого розвитку ООН.
  • Енергетична незалежність – декарбонізація будівель і систем життєзабезпечення через суттєве підвищення їх енергетичної ефективності та збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії в громадах дозволить Україні повністю відмовитися від імпорту викопних видів палива.
  • Інклюзивність – створення сприятливого середовища для рівного доступу та можливостей для всіх громадян, посилення залучення до розв’язання проблем розвитку усіх верств населення, а також справедливий розподіл матеріальних та соціальних вигод.
  • Цивільний захист – створення простору, спрямованого на забезпечення безпеки для максимальної кількості населення та стійкого функціонування суб’єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій, у тому числі воєнного стану.

III

В контексті справедливої трансформації принципи відновлення регіонів України набувають нових ознак – адже, по суті, необхідно буде відновити не тільки інфраструктуру, але і людський потенціал. З 25 вугільних громад України тільки дві громади знаходяться у відносно безпечній зоні на заході країни, натомість більшість громад окуповано або перебуває під обстрілами. Повернути людей в міста та селища на сході країни після війни – це завдання зі створення не тільки інфраструктури, але і нової поствугільної та поствоєнної економіки.

Виклики та загрози, перед якими постала Україна, є надзвичайними та найбільшими в її новітній історії. Їх подолання залежатиме

в тому числі від зваженої стратегії відновлення країни, правильно визначених пріоритетів та ефективної імплементації прийнятих рішень.

Валентина Москаленко – з 2020 року Радник Прем’єр-міністра України з питань регіональної політики. Відповідає за питання регіональ ної політики, справедливої трансформації вугільних регіонів та частково за відбудову України. Має понад 15-років досвіду в державному управлінні – працювала в департаментах регіональної політики регіонального та національного рівня.

Powiązane artykuły

spot_img

Wywiady